Nguyễn Thẩm Lộc

Nguyễn Thẩm Lộc (chữ Hán: 阮審祿) (1464 - ?)[1] là một tham chính thời Lê sơ, đỗ hoàng giáp[2][3] năm 1487.[4]

Nguyễn Thẩm Lộc
阮審祿
Thông tin chung
Học vấnHoàng giáp
Chức quanTham chính
Giới tínhNam
Sinh1464
 Làng Đồn Bối, huyện Thanh Lâm
Quốc giaĐại Việt
Triều đạiLê sơ, Mạc

Thân thếSửa đổi

Nguyễn Thẩm Lộc là người làng Đồn Bối, huyện Thanh Lâm,[1][5] phủ Nam Sách[6] (nay thuộc Việt Nam).[4]

Sự nghiệpSửa đổi

Ông đậu tiến sĩ (hoàng giáp)[2] khoa Đinh Mùi niên hiệu Hồng Đức năm 1487 lúc 24 tuổi,[4],ref name=buivv/> là một trong 30 hoàng giáp.[3][7] Ông làm quan đến chức tham chính. Khi nhà Mạc giành ngôi nhà Lê sơ, ông không chịu làm quan cho Mạc.[4]

Nhận địnhSửa đổi

Do không làm quan cho nhà Mạc, theo Phan Huy Chú ông được khen là có tiết nghĩa.[4]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a ă Bùi Hạnh Cẩn, Minh Nghĩa & Việt Ánh 2002, tr. 582
 2. ^ a ă Trần Công Hiến 2009, tr. 167
 3. ^ a ă Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo & Nguyễn Thị Thu Hà 2003, tr. 32
 4. ^ a ă â b c Phan Huy Chú 2014, tr. 410
 5. ^ Bùi Văn Vượng 2012, tr. 436
 6. ^ Đỗ Văn Ninh 2000, tr. 146.
 7. ^ Vũ Ngọc Khánh & Phạm Minh Thảo 2005, tr. 79.

Thư mụcSửa đổi

 1. Đỗ Văn Ninh (2000), Văn bia Quốc tử giám Hà Nội, Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 
 2. Bùi Hạnh Cẩn; Minh Nghĩa; Việt Ánh (2002), Trạng nguyên, Tiến sĩ, Hương cống Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 
 3. Vũ Ngọc Khánh; Phạm Minh Thảo; Nguyễn Thị Thu Hà (2003), Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 
 4. Vũ Ngọc Khánh; Phạm Minh Thảo (2005), Từ điển Việt nam văn hóa tín ngưỡng phong tục, Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 
 5. Trần Công Hiến; Viện nghiên cứu Hán Nôm (Việt Nam) (2009), Hải Dương phong vật chí, Nhà xuất bản Lao động 
 6. Bùi Văn Vượng (2012), Tổng tập dư địa chí Việt Nam, tập 2, Nhà xuất bản Thanh niên 
 7. Phan Huy Chú (2014), Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thế Truật; Trần Đình Việt; Đào Thị Tú Uyên; Võ Thị Ngọc Phượng, biên tập, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, Nhân vật chí, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03015-2