Nguyễn Thị Viên

Nguyễn Thị Viên (chữ Hán: 阮氏圓; ? – ?), phong hiệu Lục giai Tiếp dư (六階婕妤), là một thứ phi của vua Minh Mạng nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

Lục giai Tiếp dư
六階婕妤
Thông tin chung
An tángPhường Thủy Biều, Huế
Phu quânNguyễn Thánh Tổ
Minh Mạng
Hậu duệTuy Biên Quận công Miên Sủng
Duy Xuyên Quận công Miên Tiệp
Phú Hậu Công chúa Phương Trinh
Mỹ Thuận Công chúa Nhàn Tuệ
Lâm Thạnh Công chúa Hòa Trinh
Tên húy
Nguyễn Thường Thị Viên
Thụy hiệu
Dao Thụ Tiếp dư
Thân phụNguyễn Văn Khiêm

Tiểu sửSửa đổi

Tiếp dư Nguyễn Thị Viên nguyên quán ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Phụ thân của bà là Thiếu bảo Quận công Nguyễn Văn Khiêm. Đại Nam liệt truyện và bia mộ đều ghi họ của bà là họ kép Nguyễn Thường[1]. Không rõ năm sinh năm mất cũng như thời gian bà Viên vào hầu vua Minh Mạng.

Tiếp dư Nguyễn Thường thị mất khi vua Minh Mạng vẫn còn tại vị, được ban thụy là Dao Thụ, cho thờ ở Ý Thục từ (nơi thờ của Gia phi Phạm Thị Tuyết)[2]. Mộ của bà Tiệp dư hiện tọa lạc tại phường Thủy Biều, Huế.

Hậu duệSửa đổi

Tiếp dư Nguyễn Thường Thị Viên sinh cho vua Minh Mạng tổng cộng 2 hoàng tử và 3 hoàng nữ, tất cả đều sống qua tuổi trưởng thành:

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Đại Nam liệt truyện, tập 3, quyển 7 – phần Tuy Biên Quận công Miên Sủng
  2. ^ Nguyễn Phúc tộc thế phả, tr.246