Nguyễn Thiệu Trị

Nguyễn Thiệu Tri (1442 - 1522) là Hộ bộ thượng thư[1] thời Lê sơ, đỗ tiến sĩ vào năm 1478. Theo Lịch triều hiến chương loại chí, ông phẫn uất và qua đời vì con ông theo nhà Mạc.[2]

Nguyễn Thiệu Tri
Thông tin chung
Học vấnTiến sĩ
Chức quanThượng thư bộ Hộ
Quốc giaĐại Việt
Triều đạiNhà Lê sơ

Thân thếSửa đổi

Nguyễn Thiệu Tri là người làng Xuân Lôi, huyện Lập Thạch,[3] phủ Tam Đái[4][5] (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc[2] hoặc Sơn Tây,[3] Việt Nam).[2]

Sự nghiệpSửa đổi

Ông đậu đồng tiến sĩ[6] khoa Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức năm 1478. Nguyễn Thiệu Trị làm quan đến chức thượng thư bộ Hộ,[1] sau về hưu và thọ 92 tuổi. Ông chết do phẫn uất vì con cả của mình là Liên Đàm bá Nguyễn Tông (hay Nguyễn Tông Nguyên) theo nhà Mạc.[2][3]

Cháu gái của ông Nguyễn Thị Ngọc Lãng con Liên Đàm bá Nguyễn Tông là Thứ phi của Mạc Đăng Dung.

Vinh danh và thờ phụngSửa đổi

Đến thời Lê trung hưng ông được khen ngợi là có tiết nghĩa và được truy phong phúc thần hạng trên.[2][3]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a b Phạm-văn-Són 1959, tr. 20
 2. ^ a b c d e Phan Huy Chú 2014, tr. 405
 3. ^ a b c d Bùi Văn Vượng 2012, tr. 433
 4. ^ Viện Sử học (Việt Nam) 1987, tr. 88.
 5. ^ Đỗ Văn Ninh 2000, tr. 133.
 6. ^ Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo & Nguyễn Thị Thu Hà 2003, tr. 31.

Thư mụcSửa đổi

 1. Phạm-văn-Són (1959), Việt sử tân biên, tập 3-4 (bằng tiếng Việt), Văn-hüu A-châu
 2. Viện Sử học (Việt Nam) (1987), Nghiên cứu lịch sử, số 235 (bằng tiếng Việt), Viện Sử học
 3. Đỗ Văn Ninh (2000), Văn bia Quốc tử giám Hà Nội (bằng tiếng Việt), Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
 4. Vũ Ngọc Khánh; Phạm Minh Thảo; Nguyễn Thị Thu Hà (2003), Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam (bằng tiếng Việt), Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
 5. Bùi Văn Vượng (2012), Tổng tập dư địa chí Việt Nam, tập 2 (bằng tiếng Việt), Nhà xuất bản Thanh niên
 6. Phan Huy Chú (2014), Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thế Truật; Trần Đình Việt; Đào Thị Tú Uyên; Võ Thị Ngọc Phượng (biên tập), Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, Nhân vật chí (bằng tiếng Việt), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03015-2