Nguyễn Thu Anh (sinh năm 1974) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Lâm Đồng.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Bà sinh ngày 28/8/1974, người Kinh, không tôn giáo, quê quán ở xã Tân Tiến, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.

Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa, Bác sĩ chuyên khoa mắt

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Bệnh viện II Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 6/5/2004

Tham khảoSửa đổi