Nguyễn Tuyên Cần

Nguyễn Tuyên Cần (1461-1543), hay Kim Quan,[1] là hữu thị lang bộ Hình thời Lê sơ, đỗ tiến sĩ năm 1478, sau được truy tặng tước Thận Lộc hầu, chức Lễ bộ thượng thư.[2]

Nguyễn Tuyên Cần
Thận Lộc hầu (truy tặng)
Thông tin chung
Học vấnĐồng tiến sĩ
Chức quanHữu thị lang bộ Hình (khi sống)
Thượng thư bộ Lễ (truy tặng)
Tước hiệuThận Lộc hầu (truy tặng)
Sinh1461
Mất1543
Quốc giaĐại Việt
Triều đạiNhà Lê sơ

Thân thếSửa đổi

Nguyễn Tuyên Cần là người làng Uông Hạ,[3] huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách[4] (nay thuộc Việt Nam).[2]

Sự nghiệpSửa đổi

Ông đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ[5] xuất thân[1] khoa Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức năm 1478 khi ông 27 tuổi.[2][a]

Nguyễn Tuyên Cần làm quan đến chức hữu thị lang bộ Hình,[1] đến năm Hồng Thuận đời vua Lê Tương Dực thì qua đời. Theo Lịch triều hiến chương loại chí thì ông "chết vì nghĩa".[2]

Truy tặngSửa đổi

Ông được triều đình truy tặng chức thượng thư bộ Lễ,[1] tước Thận Lộc hầu.[2]

Gia đìnhSửa đổi

Ông có em là Nguyễn Đức Khâm.[5]

Nhận địnhSửa đổi

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú xếp tên ông vào phần "Bề tôi tiết nghĩa".[2]

Ghi chúSửa đổi

 1. ^ Theo sách Nhà nước phong kiến Việt Nam với việc sử dụng các đại khoa học vị tiến sĩ (1075-1919) năm 2011 thì ông đỗ năm 27 tuổi.[1]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a ă â b c Viện khoa học xã hội Việt Nam 2011, tr. 116
 2. ^ a ă â b c d Phan Huy Chú 2014, tr. 405
 3. ^ Bùi Văn Vượng 2012, tr. 433.
 4. ^ Đỗ Văn Ninh 2000, tr. 147.
 5. ^ a ă Trần Công Hiến & Viện nghiên cứu Hán Nôm (Việt Nam) 2009, tr. 33, 167

Thư mụcSửa đổi

 1. Đỗ Văn Ninh (2000), Văn bia Quốc tử giám Hà Nội, Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 
 2. Trần Công Hiến; Viện nghiên cứu Hán Nôm (Việt Nam) (2009), Hải Dương phong vật chí, Nhà xuất bản Lao động 
 3. Viện khoa học xã hội Việt Nam (2011), Nhà nước phong kiến Việt Nam với việc sử dụng các đại khoa học vị tiến sĩ, (1075-1919), Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
 4. Bùi Văn Vượng (2012), Tổng tập dư địa chí Việt Nam, tập 2, Nhà xuất bản Thanh niên 
 5. Phan Huy Chú (2014), Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thế Truật; Trần Đình Việt; Đào Thị Tú Uyên; Võ Thị Ngọc Phượng, biên tập, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, Nhân vật chí, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03015-2