Nguyễn Văn Hải (kiểm sát viên)

Nguyễn Văn Hảikiểm sát viên cao cấp Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (vụ 4), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Ông nguyên là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.

Nguyễn Văn Hải
Chức vụ
Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Nhiệm kỳ1 tháng 6 năm 2018 – nay
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000036.00000036 ngày
Kế nhiệmđương nhiệm
Vị trí Việt Nam
Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Nhiệm kỳ15 tháng 8 năm 2017 – 1 tháng 6 năm 2018
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000290.000000290 ngày
Kế nhiệmVương Văn Bép
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên
Nhiệm kỳ15 tháng 12 năm 2015 – 15 tháng 8 năm 2017
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000243.000000243 ngày
Tiền nhiệmNguyễn Văn Ân[1]
Kế nhiệmPhan Văn Kỷ
Vị tríTỉnh Điện Biên
Nhiệm kỳtháng 6 năm 2015 – tháng 12 năm 2015
Tiền nhiệmVũ Đăng Khoa
Kế nhiệmVũ Đăng Khoa
Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nhiệm kỳ – 15 tháng 6 năm 2015
Kế nhiệmVũ Đăng Khoa
Thông tin chung

Tiểu sửSửa đổi

Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015, Nguyễn Văn Hải là Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.[2]

Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015, Nguyễn Văn Hải, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kì 5 năm theo Quyết định số 203/QĐ-VKSTC-V15 ngày 10/12/2015 của Viện trưởng VKSNDTC.[3]

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2017, Nguyễn Văn Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (vụ 9) theo Quyết định số 20/QĐ-VKSTC ngày 10/8/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.[4]

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Văn Hải, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) giữ chức Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.[5]

Tham khảoSửa đổi