Vương Văn Bép (sinh năm 1963) là kiểm sát viên người Việt Nam. Ông từng có chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ông hiện giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (vụ 9), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.

Vương Văn Bép
Chức vụ
Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (vụ 9), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Nhiệm kỳ1 tháng 6 năm 2018 – nay
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000359.000000359 ngày
Tiền nhiệmNguyễn Văn Hải
Kế nhiệmđương nhiệm
Vị trí Việt Nam
Phó Vụ trưởng
  • Nguyễn Văn Nhưng[1]
  • Nguyễn Tiến Thành
  • Nguyễn Thị Kiều Diễm
Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Nhiệm kỳ – 1 tháng 6 năm 2018
Thông tin chung
Danh hiệuKiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Sinh10 tháng 12, 1963 (56 tuổi)
tỉnh Bắc Ninh
Nghề nghiệpkiểm sát viên
Học vấnTiến sĩ Luật hình sự

Tiểu sửSửa đổi

Vương Văn Bép sinh ngày 10 tháng 12 năm 1963 tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.[2]

Năm 2008, Vương Văn Bép bắt đầu làm Nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Luật hình sự tại Đại học Quốc gia Hà Nội.[2]

Năm 2014, Vương Văn Bép đã bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ chuyên ngành Luật hình sự tại Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam", người hướng dẫn khoa học là Tiến sĩ Trần Quang Tiệp và Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng.[2]

Ngày 17 tháng 1 năm 2014, Vương Văn Bép, Phó Viện trưởng VKS tỉnh Bắc Ninh, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang kí quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.[3][4]

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Vương Văn Bép, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam (VKSNDTC), được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9), VKSNDTC, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2018.[5]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Lãnh đạo Vụ 9”. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2019. 
  2. ^ a ă â “Thông tin Luận án tiến sĩ Vương Văn Bép” (PDF). Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2019. 
  3. ^ “Trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. 2014-02-08. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2019. 
  4. ^ “Ông Sang bổ nhiệm kiểm sát viên tối cao”. BBC tiếng Việt. 11 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2018. 
  5. ^ Y Vân (Theo Nhịp sống kinh tế). “VKSNDTC điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt”. Cafef. 2018-05-21. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2019.