Nguyễn Xuân Thủy (sinh năm 1985) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Phú Thọ.[1]

Ngày sinh: 19/3/1985

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Ngôn ngữ Anh; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Chính sách Công; Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Sỹ quan nghiệp vụ, Khoa Nghiệp vụ cảnh sát Quản lý nhà nước về An ninh, trật tự - xã hội, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Học viện cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Nơi ứng cử: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi