Nhà biên kịch

tác giả viết kịch bản phim

Nhà biên kịch, biên kịch hay người viết kịch bản, là tác giả viết kịch bản phim cho những bộ phimchương trình truyền hình.

Ezelddin

Những nhà biên kịch người Việt Nam: [cần dẫn nguồn]

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa