Nhà biên kịch

tác giả viết kịch bản phim

Nhà biên kịch, biên kịch hay người viết kịch bản, là tác giả viết kịch bản phim cho những bộ phimchương trình truyền hình.

Những nhà biên kịch người Việt Nam:[cần dẫn nguồn]Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi