Notre-Dame

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Nhà thờ Đức Bà)

Notre Dame (có nghĩa là "Đức bà" trong tiếng Pháp) là tên của nhiều nhà thờ Kitô giáo, bao gồm:

Tại Việt Nam sửa

Tại Pháp sửa

Tại Canada sửa

Tại Bỉ sửa

Tại Luxembourg sửa

Tại Haiti sửa

Xem thêm sửa

Tên này cũng chỉ đến nhiều trường, nhiều đại học và hai dòng bà xơ, và đến tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris của đại văn hào Pháp Victor Hugo.