Thánh Mẫu

trang định hướng Wikimedia

Thánh Mẫu là danh hiệu hoặc cách gọi để chỉ về người phụ nữ (hoặc người mẹ) đáng kính, đáng tôn trọng về mặt tâm linh và thường được xem là một vị nữ thánh. Một số tín ngưỡng, tôn giáo có dùng danh hiệu "Thánh Mẫu" như:

Xem thêm: Tín ngưỡng thờ mẫu