Nữ thần

những vị thần là nữ giới

Nữ Thần (Goddess) là một vị Thần nữ có quyền năng siêu nhiên. Trong những câu chuyện thần thoại trên thế giới, song song bên cạnh các nam thần là những vị nữ thần đảm nhiệm các chức vụ khác nhau: sinh ra con người (thần Nữ Oa - Thần thoại Trung Hoa, Tây Vương Mẫu - Thần thoại Trung Hoa); bảo hộ hôn nhân và sinh đẻ (nữ thần Hera - Thần thoại Hy Lạp, nữ thần Frigg - Thần thoại Bắc Âu); nữ thần tình yêu và sắc đẹp (nữ thần Aphrodite - Thần thoại Hy Lạp, nữ thần Freyja - Thần thoại Bắc Âu); nữ thần chiến tranh (nữ thần Athena - Thần thoại Hy Lạp); nữ thần mặt trăng và săn bắn (nữ thần Artemis - Thần thoại Hy Lạp)... Hình ảnh các nữ thần được xếp bên cạnh những nam thần nhằm tôn vinh tầm quan trọng của người phụ nữ trong xã hội và làm phong phú thêm các câu truyện thần thoại.

Aphrodite là nữ thần sắc đẹp và tình yêu của Hy Lạp cổ đại.
Danh hiệu trong tôn giáo
Phật & Phật Mẫu
& Như Lai & Phật tử
Bích-chi Phật & A-la-hán
& Thanh Văn
Đại bồ tát & Bồ tát nhỏ
& Bồ tát
Tiên / Tiên nữ
Thứ Tiên / Đại Tiên / Tiểu Tiên
Thánh & Thánh Mẫu & Thánh vương
Thánh nữ & Thánh Linh & Thánh cậu
Trung thánh &
Đại thánh & Tiểu thánh
Chúa & Nữ Chúa
Chúa Con & Chúa Cha
Thần & Á thần
Mẫu thần & Nữ thần
Tiểu Thần & Trung Thần &
Đại Thần

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

https://en.wikipedia.org/wiki/Goddess