Nhân phẩm hay phẩm giá con ngườiquyền của một người được coi trọng và tôn trọng vì lợi ích của chính họ, và được đối xử có đạo đức. Nó có ý nghĩa về đạo đức, đạo đức, luật phápchính trị như là một sự mở rộng của các khái niệm thời kỳ Khai sáng về các quyền vốn có, không thể thay đổi. Thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng để mô tả hành vi cá nhân, như trong "hành xử với nhân phẩm".

Sử dụng hiện đạiSửa đổi

Con người thường sử dụng từ "nhân phẩm" theo cách thức tuyên bố và thận trọng: ví dụ, trong chính trị, nó có thể được sử dụng để phê phán cách đối xử của các nhóm và dân tộc bị áp bức và dễ bị tổn thương, nhưng nó cũng đã được áp dụng cho các nền văn hóa và văn hóa phụ, đến niềm tin và lý tưởng tôn giáo, và thậm chí cả động vật được sử dụng làm thực phẩm hoặc nghiên cứu.

"Nhân phẩm" cũng có ý nghĩa mô tả liên quan đến giá trị của con người. Nói chung, thuật ngữ này có nhiều chức năng và ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng thuật ngữ và bối cảnh.[1]

Trong cách sử dụng hiện đại thông thường, từ này biểu thị "sự tôn trọng" và " địa vị", và nó thường được sử dụng để gợi ý rằng ai đó không nhận được một mức độ tôn trọng thích hợp, hoặc thậm chí họ không đối xử với lòng tự trọng đúng đắn. Ngoài ra còn có một lịch sử lâu dài về việc sử dụng triết học đặc biệt của thuật ngữ này. Tuy nhiên, nó hiếm khi được định nghĩa đầy đủ trong các cuộc thảo luận chính trị, pháp lýkhoa học. Các tuyên bố quốc tế cho đến nay vẫn chưa xác định được rõ ràng về nhân phẩm,[2][3] và các nhà bình luận khoa học, chẳng hạn như những người tranh luận chống lại nghiên cứu di truyền và sinh học tổng hợp, trích dẫn nhân phẩm là một lý do nhưng lại mơ hồ về ứng dụng của nó.[4]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Shultziner, Doron (2003). “Human Dignity - Functions and Meanings”. Global Jurist 3 (3): 1–21. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2015. 
  2. ^ "Those provisions concerning human dignity have not been authoritatively interpreted or applied by any of the competent, independent, international institutions." Bartha Maria Knoppers, Human Dignity and Genetic Heritage: Study Paper (Law Reform Commission of Canada, 1991), note, at 23. None of the international proclamations make dignity the rare quality that some commentators say it should be.
  3. ^ Myres S. McDougal, Harold D. Lasswell, and Lung-chu Chen, Human Rights and World Public Order: The Basic Policies of an International Law of Human Dignity (New Haven: Yale UP, 1980), note, at 376.
  4. ^ Harees, Lukman (16 tháng 1 năm 2012). The Mirage of Dignity on the Highways of Human 'progress': - the Bystanders' Perspective -. AuthorHouse (xuất bản 2012). tr. 79. ISBN 9781467007733. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2014. Even in recent times, when dignity of the human came into scientific discourses especially in the area of genetic related research, the scientific commentators, such as those arguing against such researches and algeny, cite dignity as a reason but are ambiguous about its application. [Italics in original] 

Đọc thêmSửa đổi