Nhóm ngôn ngữ Finn-Ugria

Nhóm ngôn ngữ Finn-Ugria (thuật ngữ tiếng Anh: Finno-Ugric languages, Finno-Ugrian languages hoặc Fenno-Ugric languages) là nhóm ngôn ngữ truyền thống bao gồm tất cả các ngôn ngữ thuộc hệ Ural, ngoại trừ nhóm ngôn ngữ Samoyed [1]. Ba ngôn ngữ được nói nhiều nhất trong ngữ hệ Ural - gồm tiếng Hungary, tiếng Phần Lantiếng Estonia - đều nằm trong nhóm ngôn ngữ Phần Lan-Ugria.[2][3]

Nhóm ngôn ngữ Finn-Ugria
Phân bố
địa lý
Đông ÂuBắc Âu, Bắc Á
Phân loại ngôn ngữ họcNgữ hệ Ural
  • Nhóm ngôn ngữ Finn-Ugria
Ngôn ngữ con:
ISO 639-2 / 5:fiu
{{{mapalt}}}

Tham khảo sửa

  1. ^ Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 11th Edition. Retrieved September 04, 2012 from website: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/Finno-Ugric
  2. ^ Tapani Salminen, "The rise of the Finno-Ugric language family." In Carpelan, Parpola, & Koskikallio (eds.), Early contacts between Uralic and Indo-European: linguistic and archaeological considerations. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 242; Helsinki 2001. 385–396.[1]
  3. ^ Aikio, Ante (2019). “Proto-Uralic”. Trong Bakró-Nagy, Marianne; Laakso, Johanna; Skribnik, Elena (biên tập). Oxford Guide to the Uralic Languages. Oxford, UK: Oxford University Press. tr. 1–4.