Nhóm ngôn ngữ Goidel hay nhóm ngôn ngữ Gael (tiếng Ireland: teangacha Gaelacha; tiếng Gael Scotland: cànanan Goidhealach; tiếng Man: çhengaghyn Gaelgagh) là một trong hai nhánh ngôn ngữ Celt hải đảo; nhánh kia là nhóm ngôn ngữ Britton.[2]

Nhóm ngôn ngữ Goidel
Gael
Phân bố
địa lý
Phân loại ngôn ngữ họcẤn-Âu
Ngôn ngữ nguyên thủy:Tiếng Ireland nguyên thủy
Ngôn ngữ con:
Glottolog:goid1240[1]

Các ngôn ngữ Goidel trong lịch sử từng tạo nên một dãy phương ngữ kéo dài từ Ireland qua đảo Man đến Scotland. Ngày nay có ba ngôn ngữ Goidel: tiếng Ireland (Gaeilge), tiếng Gael Scotland (Gàidhlig) và tiếng Man (Gaelg). Người bản ngữ cuối của tiếng Man qua đời vào thế kỷ XX song ngôn ngữ này đang trong quá trình phục hồi.[3]

So sánh sửa

Số đếm sửa

# Tiếng Ireland Tiếng Gael Scotland Tiếng Man
1 aon aon nane
2 jees
3 trí trì tree
4 ceathair ceithir kiare
5 cúig còig queig
6 sia shey
7 seacht seachd shiaght
8 ocht ochd hoght
9 naoi naoi nuy
10 deich deich jeih
11 aon déag aon deug nane-jeig
12 dó dhéag dà dheug daa-yeig
20 fiche fichead feed
100 céad ceud keead

Tham khảo sửa

  1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Goidelic”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. ^ Robert D. Borsley; Ian G. Roberts (1996). The Syntax of the Celtic Languages: A Comparative Perspective. Cambridge University Press. tr. 2. ISBN 978-0-521-48160-1.
  3. ^ Robert D. Borsley; Ian G. Roberts (1996). The Syntax of the Celtic Languages: A Comparative Perspective. Cambridge University Press. tr. 3. ISBN 978-0-521-48160-1.

Liên kết ngoài sửa