Nhóm ngôn ngữ Celt hải đảo

Nhóm ngôn ngữ Celt hải đảo là một nhóm ngôn ngữ Celt phát triển trên đảo Anh và Ireland, trái với các ngôn ngữ Celt lục địa từng hiện diện trên Châu Âu lục địaTiểu Á. Mọi ngôn ngữ Celt ngày nay đều nằm trong nhóm hải đảo. Sáu ngôn ngữ Celt hiện đại được chia vào hai nhánh:

Celt hải đảo
(chưa thống nhất nhưng thường được chấp nhận)
Phân bố
địa lý
Ireland, Scotland, Wales, đảo Man, Cornwall, Bretagne
Phân loại ngôn ngữ họcẤn-Âu
  • Celt
    • Celt hải đảo
Ngôn ngữ con:
Glottolog:insu1254[1]

Chú thích sửa

  1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Insular Celtic”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.