Notomyotida là một bộ sao biển trong lớp Asteroidea. Bộ này có 1 họ, 8 chi, tổng cộng có 75 loài.

Notomyotida
Benthopecten sp.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Phân giới (subregnum)Eumetazoa
Ngành (phylum)Echinodermata
Lớp (class)Asteroidea
Bộ (ordo)
Mah, C.L. (2009)
Họ (familia)Benthopectinidae
Các chi
8, Xem trong bài.

Các chiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “The World Asteroidea Database - Benthopectinidae”. Marinespecies.eu. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2010.

Bản mẫu:Sơ khai Echinodermata