Octavio Lepage Barreto (24 tháng 11 năm 19236 tháng 1 năm 2017) là một chính trị gia, Tổng thống Venezuela từ ngày 21 tháng 5 năm 19935 tháng 6 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 1984198619751978.

Octavio Lepage năm 2009

Tham khảoSửa đổi