Oreocharis caobangensis

loài thực vật

Oreocharis caobangensis là một loài thực vật có hoa màu tím trong họ Gesneriaceae, được phát hiện trong chương trình hợp tác Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Thực vật Quảng TâyViện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén (huyện Nguyên Bình), công bố trên tạp chí khoa học Phytotaxa ngày 28/3/2017. Tên loài được đặt theo tên vùng phân bổ tìm thấy mẫu vật đầu tiên: tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.[1]

Oreocharis caobangensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Asterids
Bộ (ordo)Lamiales
Họ (familia)Gesneriaceae
Chi (genus)Oreocharis
Loài (species)O. caobangensis
Danh pháp hai phần
Oreocharis caobangensis
TRUONG VAN DO, YI-GANG WEI, FANG WEN 2017

Phát hiện và đặt tên sửa

Tên loài caobangensis được lấy theo tên nơi phát hiện ra mẫu vật đầu tiên: tỉnh Cao Bằng thuộc nước Việt Nam.

Mô tả sửa

Oreocharis caobangensis có nhiều điểm giống với loài cùng chi Oreocharis lungshengensis, khác biệt bởi lông nhung màu nâu ở cuống lá, phiến lá có 6-8 gân đôi bên, bẹ hoa nhỏ hơn. Tràng hoa phủ lông tơ, nhụy hoa nhẵn, dài 18-20 mm.[1]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b Oreocharis caobangensis (Gesneriaceae), a new species from Cao Bang Province, northern Vietnam TRUONG VAN DO, YI-GANG WEI, FANG WEN. Phytotaxa Vol 302, No 1. ngày 28 tháng 3 năm 2017 doi:10.11646/phytotaxa.302.1.6

Liên kết ngoài sửa