Pá Mỳ thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Pá Mỳ
Xã Pá Mỳ
Hành chính
TỉnhĐiện Biên
HuyệnMường Nhé
Dân số
Mật độ32 người/km2

Xã Pá Mỳ được thành lập tháng 4 năm 2009 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Nậm Kè.

Năm 2009, xã Pá Mỳ có 6.941,07 ha diện tích tự nhiên và 2.225 người[1].

Địa giới hành chính:

Tham khảoSửa đổi