Phước Tuy (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phước Tuy có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau: