Phường 13 (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Phường 13)

Phường 13 là tên gọi một số phường của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: