Phường 17 (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Phường 17)

Phường 17 là tên gọi một số phường của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: