Phượng hoàng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Phượng Hoàng)

Phượng hoàng hay phụng hoàng trong tiếng Việt có thể là tên gọi của:

Ngoài ra Phượng Hoàng hay Phụng Hoàng có thể là tên riêng của:

Địa danhSửa đổi

Niên hiệuSửa đổi

Các tên khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi