Bộ Chấy

(Đổi hướng từ Phthiraptera)

Chấy, rận hay chí là tên gọi chung cho các thành viên của hơn 3.000 loài côn trùng không cánh của bộ Phthiraptera, ba trong số đó được phân loại là tác nhân gây bệnh của con người. Chúng là bắt buộc ký sinh vào chimđộng vật có vú trừ động vật đơn huyệt (thú mỏ vịt và các loài thú lông nhím), tê têdơi.

Phthiraptera
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Phân lớp (subclass)Pterygota
Phân thứ lớp (infraclass)Neoptera
Liên bộ (superordo)Exopterygota
Bộ (ordo)Phthiraptera
Haeckel, 1896
Suborders

Phân loạiSửa đổi

Bộ này thường được chia thành hai phân bộ, Anoplura và Mallophaga, tuy nhiên, phân loại gần đây cho thấy phân bộ Mallophaga là cận ngành và giờ bốn phân bộ được công nhận.

Bộ sưu tậpSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi