Pinnotheroidea là danh pháp khoa học của một liên họ cua. Trước năm 2009 nó chỉ bao gồm 1 họ là Pinnotheridae, nhưng sau đó được bổ sung thêm họ Aphanodactylidae Ahyong & Ng, 2009, tách ra từ Pinnotheridae nghĩa rộng.[1]

Pinnotheroidea
Pinnotheres pisum.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Phân ngành (subphylum)Crustacea
Lớp (class)Malacostraca
Bộ (ordo)Decapoda
Phân bộ (subordo)Pleocyemata
Phân thứ bộ (infraordo)Brachyura
Nhánh động vật (zoosectio)Eubrachyura
Phân nhánh động vật (subsectio)Thoracotremata
Liên họ (superfamilia)Pinnotheroidea
De Haan, 1833
Các họ
Xem bài.

Liên kết ngoàiSửa đổi