Po Tisundimahrai (?-1765), sử nhà Việt gọi là Nguyễn Văn Thiết, là vua của tiểu quốc Panduranga (Chiêm Thành) từ năm 1763 đến năm 1765.

Po Tisundimahrai
Thuận Thành trấn vương
Lãnh tụ Panduranga
Vua Panduranga
Ủy trị1763 - 1765
Tiền nhiệmPo Rattiraydaputao
Kế nhiệmPo Tisuntiraydapaghoh
Thông tin chung
Sinh?
Mất1765
Thê thiếp?
Tên đầy đủ
Không rõ
Thụy hiệu
Không có
Miếu hiệu
Không có
Chính phủPanduranga
Thân phụPo Rattiraydaputao

Ông là Con trai của Po Rattiraydaputao, từ năm 1732 chúa Nguyễn tấn phong làm Thuận Thành trấn vương.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Đại Nam thực lục Tiền biên, quyển 7

Sách tham khảoSửa đổi