Po Tisuntiraydapaghoh

Po Tisuntiraydapaghoh[1] (?-1780), sử nhà Việt gọi là Nguyễn Văn Tịch, là vua của tiểu quốc Panduranga (Chiêm Thành) từ năm 1768 đến năm 1780.

Po Tisuntiraydapaghoh
Thuận Thành trấn vương
Lãnh tụ Panduranga
Vua Panduranga
Ủy trị1768 - 1780
Tiền nhiệmPo Tisundimahrai
Kế nhiệmPo Tisuntiraidapuran
Thông tin chung
Sinh?
Mất1780
Thê thiếp?
Tên đầy đủ
Không rõ
Thụy hiệu
Không có
Miếu hiệu
Không có
Chính phủPanduranga
Thân phụPo Tisundimahrai

Ông là Con trai của Po Rattiraydaputao, từ năm 1768 chúa Nguyễn tấn phong làm Thuận Thành trấn vương.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Lịch trình biến cố Champa theo niên đại” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 2 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2020.
  2. ^ Đại Nam thực lục Tiền biên, quyển 7

Sách tham khảoSửa đổi