Quả hạch (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Quả hạch có thể là:

  • Quả hạch (chuyên ngành) (drupe) theo từ điển chuyên ngành để chỉ một loại quả trong đó phần mềm (vỏ quả ngoài hay đơn giản gọi là vỏ, và vỏ quả giữa hay phần cùi thịt) ở bên ngoài bao bọc quanh một "hạt" (hạch hay hột) bao gồm lớp vỏ quả trong đã cứng lại cùng với hạt giống (một số trường hợp cũng gọi là nhân) ở bên trong, gồm: Mơ Armenia, Đào lộn hột, Hồ trăn.
  • Quả khô
    • Quả kiên (nut): theo cách dịch thông dụng (trên các bài báo) để chỉ loại quả bao gồm một hạt và một vỏ cứng, lớp vỏ này sẽ không tự nứt ra để giải phóng hạt ở bên trong thoát ra (gọi là sự không nẻ), gồm: Óc chó, Hồ đào, Hạnh nhân, Dẻ thơm, Phỉ. Sách Sinh học lớp 6 gọi loại quả này là quả khô không nẻ.
    • Quả nang: theo cách dịch thông dụng (trên các bài báo) để chỉ một loại quả đơn khô, sinh ra ở nhiều loài thực vật có hoa, gồm: Dẻ Brasil. Sách Sinh học lớp 6 gọi loại quả này là quả khô nẻ.