Bản đồ hành chính Việt Nam Cộng hòa năm 1967, cho thấy địa giới tỉnh Quảng Tín

Quảng Tín là một tỉnh cũ ở ven biển Trung Trung Bộ Việt Nam. Ngày 31 tháng 7 năm 1962, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ra sắc lệnh 162-NV chia tỉnh Quảng Nam thành hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín. Sông Rù Rì là phân giới hai tỉnh.

Từ năm 1976, tỉnh được hợp nhất với Quảng Nam và Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Địa lýSửa đổi

Quảng Tín giáp Quảng Nam cũ về phía bắc, Biển Đông về phía đông, Quảng NgãiKontum về phía nam, sát biên giới nước Lào về phía tây. Diện tích toàn tỉnh là 5.454 kilômét vuông.

Hành chínhSửa đổi

Dân số tỉnh Quảng Tín 1967[1]
Quận Dân số
Hậu Đức 12.032
Lý Tín 490.070
Tam Kỳ 140.787
Thăng Bình 118.602
Tiên Phước 34.462
Tổng số 795.893

Tỉnh Quảng Tín có 6 quận, 89 xã. Tỉnh lỵ đặt tại quận Tam Kỳ. Sáu quận là

  1. Thăng Bình
  2. Tam Kỳ
  3. Lý Tín
  4. Tiên Phước
  5. Hậu Đức
  6. Hiệp Đức

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Việt Nam Cộng hòa bản đồ hành chánh. Đà Lạt: Phân cục Địa dư Quốc gia, 1967.

Liên kết ngoàiSửa đổi