Quốc kỳ của các vi quốc gia

bài viết danh sách Wikimedia

Vi quốc gia là các thực thể rất nhỏ, tự xưng là các quốc gia độc lập có chủ quyền, nhưng không được công nhận bởi bất cứ quốc gia có chủ quyền hoặc tổ chức siêu quốc gia nào.

Bài viết này bao gồm quốc kỳ của các vi quốc gia có sự tồn tại xác minh được trong nhiều nguồn tham chiếu, đã được trích dẫn trong các bài viết Wikipedia được liên kết cho các thực thể đó.

ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

ESửa đổi

ĐSửa đổi

FSửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

JSửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

VSửa đổi

WSửa đổi

ZSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Middleton, Nick (2015). An Atlas of Countries That Don't Exist: A Compendium of Fifty Unrecognized and Largely Unnoticed States. London: Macmillan. ISBN 978-1-4472-9527-3.
  2. ^ Middleton, Nick (2015). An Atlas of Countries That Don't Exist: A Compendium of Fifty Unrecognized and Largely Unnoticed States. London: Macmillan. tr. 98. ISBN 978-1-4472-9527-3.

Liên kết ngoàiSửa đổi