Raninoidea

(Đổi hướng từ Raninoida)

Raninoida là một nhánh của phân thứ bộ Cua, chứa một siêu họ duy nhất là Raninoidea. Nhóm cua này không giống như các nhóm khác, với bụng không được xếp dưới ngực. Nhóm gồm 46 loài còn tồn tại và gần 2000 loài tìm thấy từ hóa thạch.[1]

Raninoidea
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Phân ngành (subphylum)Crustacea
Lớp (class)Malacostraca
Bộ (ordo)Decapoda
Phân thứ bộ (infraordo)Brachyura
Nhánh động vật (zoosectio)Raninoida
De Haan, 1839 [1]
Liên họ (superfamilia)Raninoidea
De Haan, 1839
Các họ

Hình ảnh sửa

Liên kết ngoài sửa

  1. ^ a b Sammy De Grave, N. Dean Pentcheff, Shane T. Ahyong (2009). “A classification of living and fossil genera of decapod crustaceans” (PDF). Raffles Bulletin of Zoology. Suppl. 21: 1–109. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 6 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2012.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)