Rau khúc nếp là tên gọi tiếng Việt có thể của hai loài thực vật thuộc chi rau khúc:

Rau khúc nếp
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Asterids
Bộ (ordo)Asterales
Họ (familia)Asteraceae
Tông (tribus)Gnaphalieae
Chi (genus)Gnaphalium

Chú thích sửa

  1. ^ Cây cỏ Việt Nam. Quyển III- Giáo sư Phạm Hoàng Hộ. Nhà xuất bản Trẻ 1999 (trang 267)
  2. ^ Danh lục các loài thực vật Việt Nam. Tập III, Nguyễn Tiến Bân (chủ biên) Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 2005 (trang 384)
  3. ^ Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Giáo sư Đỗ Tất Lợi. Nhà xuất bản Y học Hà Nội 2004 (trang 759)