Sông Nam Bàn (tiếng Trung: 南盘江, Hán-Việt: Nam Bàn giang) là một con sông tại Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ phía đông dãy núi Mã Hùng trong địa phận địa cấp thị Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chảy tới địa phận huyện Vọng Mô thuộc Châu tự trị dân tộc Bố Y và dân tộc Miêu Kiềm Tây Nam (tỉnh Quý Châu) thì hợp lưu với sông Bắc Bàn để tạo thành sông Hồng Thủy, tên gọi của một đoạn trên dòng chảy chính của sông Tây Giang. Sông Nam Bàn dài khoảng 856 km, trong địa phận tỉnh Vân Nam lưu lượng bình quân đạt 521 m³/s.

Bản đồ hệ thống sông Châu Giang, Trung Quốc. Sông Nam Bàn trên bản đồ này viết là Nanpan.

Hệ thống sông Tây GiangSửa đổi

Hệ thống sông Tây Giang
Hạ Giang (贺江) Tây Giang (西江)
Li Giang (漓江) Quế Giang (桂江)
sông Bắc Bàn (北盘江) sông Hồng Thủy (红水河) Kiềm Giang (黔江) Tầm Giang (浔江)
sông Nam Bàn (南盘江)
Dung Giang (融江) Liễu Giang (柳江)
Long Giang (龙江)
Hữu Giang (右江) Ung Giang (邕江) Úc Giang (郁江)
Tả Giang (左江)

Tham khảoSửa đổi