Saint-Junien-Est (tổng)

Tổng Saint-Junien-Est
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Nouvelle-Aquitaine
Tỉnh Haute-Vienne
Quận Rochechouart
6
Mã của tổng 87 24
Thủ phủ Saint-Junien
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ

Dân số không
trùng lặp
người
(1999)
Diện tích ha =  km²
Mật độ  hab./km²

Tổng Saint-Junien-Est là một tổng của Pháp tọa lạc tại tỉnh Haute-Vienne trong vùng Nouvelle-Aquitaine.

Địa lýSửa đổi

Tổng này được tổ chức xung quanh Saint-Junien trong quận Rochechouart. Độ cao khu vực này là 157 m (Saint-Junien) đến 336 m (Javerdat) độ cao trung bình trên mực nước biển là 239 m.

Hành chínhSửa đổi

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
2004-2011 Jean Của chambon PS Thị trưởng Saint-Victurnien
1973-2004 Roland Mazoin ADS Thị trưởng Saint-Junien

Phân chia đơn vị hành chínhSửa đổi

Dân số
bưu chính

insee
Javerdat 523 87520 87078
Oradour-sur-Glane 2 025 87520 87110
Saint-Brice-sur-Vienne 1 396 87200 87140
Saint-Junien 10 666 (1) 87200 87154
Saint-Martin-de-Jussac 442 87200 87164
Saint-Victurnien 1 458 87420 87185

(1) một phần của xã.

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
- - - - - -
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi