Schizophora là một nhánh ruồi chứa 78 họ. Nhánh này chia ra thành 2 phân nhánh, AcalyptrataeCalyptratae, chúng thường được gọi theo thứ tự là acalyptrate muscoidscalyptrate muscoids.

Schizophora
Marsh fly (Sciomyzidae)
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Diptera
Phân bộ (subordo)Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo)Muscomorpha
Nhánh động vật (zoosectio)Schizophora
Subsections

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi