Sen Thượng thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Sen Thượng
Xã Sen Thượng
Hành chính
TỉnhĐiện Biên
HuyệnMường Nhé
Dân số
Mật độ11.4 người/km2

Xã Sen Thượng được thành lập tháng 4 năm 2009 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Sín Thầu.

Năm 2009, xã Sen Thượng có 17.448,27 ha diện tích tự nhiên và 1.987 người[1].

Biểu đồ gió Trung Quốc Trung Quốc tỉnh Lai Châu Biểu đồ gió
Trung Quốc B tỉnh Lai Châu
T    xã Sen Thượng    Đ
N
Sín Thầu Leng Su Sìn Leng Su Sìn

Tham khảoSửa đổi