Sphaerosporoceros là một chi rêu trong họ Anthocerotaceae.[2]

Sphaerosporoceros
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Bryophyta
Lớp (class)Anthocerotopsida
Bộ (ordo)Anthocerotales
Họ (familia)Anthocerotaceae
Chi (genus)Sphaerosporoceros
Hässel[1]
Phân cấp

Chú thích

sửa
  1. ^ Hässel de Menéndez, Gabriela G. (1988). “A proposal for a new classification of the genera within the Anthocerotophyta”. Journal of the Hattori Botanical Laboratory. 64: 71–86.
  2. ^ The Plant List (2010). Sphaerosporoceros. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2014.

Liên kết ngoài

sửa