Stegosauridae là một họ khủng long phiến sừng, bao gồm các chi khủng long gần với Stegosaurus hơn là Huayangosaurus.[1] Tên ‘Stegosauridae’ được lấy từ chi điển hình của họ này, Stegosaurus.[2] Một trong các đặc điểm giúp phân biệt stegosaurid với huayangosaurid là hai chi sau dài hơn hai chi trước.[3]

Automatic taxobox help
Thanks for creating an automatic taxobox. We don't know the taxonomy of "Stegosauridae".
  • Is "Stegosauridae" the scientific name of your taxon? If you were editing the page "Animal", you'd need to specify |taxon=Animalia. If you've changed this, press "Preview" to update this message.
  • Click here to enter the taxonomic details for "Stegosauridae".
Common parameters
  • |authority= Who described the taxon
  • |parent authority= Who described the next taxon up the list
  • |display parents=4 force the display of (e.g.) 4 parent taxa
  • |display children= Display any subdivisions already in Wikipedia's database (e.g. genera within a family)
Helpful links
Kiếm long đầu dài
Khoảng thời gian tồn tại:
Middle Jurassic - Early Cretaceous,165–136 triệu năm trước đây
Journal.pone.0138352.g001A.jpg
Mounted skeleton of Stegosaurus specimen Natural History Museum, Luân Đôn
Phân loại sinh học e
Unrecognized taxon (fix): Stegosauridae
Subgroups

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska. The Dinosauria (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.
  2. ^ Billon-Bruyat, Jean-Paul; Marty, Daniel (4 tháng 9 năm 2010). “Preface: Symposium on Stegosauria proceedings”. Swiss Journal of Geosciences (bằng tiếng Anh) 103 (2): 139–141. ISSN 1661-8726. doi:10.1007/s00015-010-0027-z. 
  3. ^ Sereno, Paul C. (25 tháng 6 năm 1999). “The Evolution of Dinosaurs”. Science (bằng tiếng Anh) 284 (5423): 2137–2147. ISSN 0036-8075. PMID 10381873. doi:10.1126/science.284.5423.2137. 

Tham khảoSửa đổi