Tuojiangosaurus la một chi khủng long stegosauria, chúng ăn thực vật và là một phần một nhóm động vật ăn cỏ của kỷ Jura, được tìm thấy chủ yếu ở bán cầu đông, chủ yếu là Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Tuojiangosaurus
Thời điểm hóa thạch: Late Jurassic, 160 triệu năm trước đây
Tuojiangosaurus mount.jpg
Toujiangosaurus multispinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Nhánh Dinosauria
Bộ (ordo)Ornithischia
Phân bộ (subordo)Thyreophora
Phân thứ bộ (infraordo)Stegosauria
Họ (familia)Stegosauridae
Chi (genus)Tuojiangosaurus
Dong, Li, Zhou, Zhang, 1977
Loài (species)T. multispinis
Danh pháp hai phần
Tuojiangosaurus multispinus

Tham khảoSửa đổi