Strepsicerotini là một tông gồm các loài linh dương to lớn ở châu Phi.

Strepsicerotini
Bushbuck female.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Artiodactyla
Họ (familia)Bovidae
Phân họ (subfamilia)Bovinae
Tông (tribus)Strepsicerotini
Chi
Xem bài

Phân họSửa đổi

Các phân chia khác:

Tham khảoSửa đổi

  • The Evolution of Artiodactyls by Donald R. Prothero and Scott E. Foss
  • Ungulate Taxonomy by Peter Grubb and Colin Groves