Sulfat hay sunfat là một nhóm nguyên tử (gốc axit). Nó bao gồm hai nguyên tố là lưu huỳnhoxi. Công thức hóa học của nó là =SO4 (hóa trị là II). Các muối, các phân nhánh axit, và các peroxide sunfat được dùng rộng rãi trong công nghiệp. Các muối sunfat tồn tại rộng rãi trong tự nhiên. Sunfat là các muối của axit sulfuric và hàng loạt muối này được điều chế trực tiếp từ axit trên.

Sulfat
The structure and bonding of the sulfate ion
Tên hệ thốngSunfat
Nhận dạng
Số CAS14808-79-8
PubChem1117
Số EINECS233-334-2
ChEBI16189
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
đầy đủ
  • [O-]S(=O)(=O)[O-]

InChI
đầy đủ
  • 1/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/p-2
Thuộc tính
Công thức phân tửSO2−
4
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Các nguy hiểm
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa