Tây

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, tây là từ để chỉ:

  • Các hồ mang tên Tây: Tây (hồ).
  • Người châu Âu hay người da trắng
  • Quân đội Pháp