Tỉnh ủy Bắc Kạn hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.

Tỉnh ủy Bắc Kạn


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XII
(2020 - 2025)
Cơ cấu Tỉnh ủy
Bí thư Hoàng Duy Chinh Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực (1) Phương Thị Thanh
Phó Bí thư (1) Nguyễn Đăng Bình
Thường vụ Tỉnh ủy (13) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII
Tỉnh ủy viên (47) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Lịch sử
Thành lập 1997

Tỉnh ủy Bắc Kạn có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư hiện tại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hoàng Duy Chinh.[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn”. Backan.gov.