Tỉnh ủy Bến Tre hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Bến Tre giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.

Tỉnh ủy Bến Tre


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XI
(2020 - 2025)
Cơ cấu Tỉnh ủy
Bí thư Hồ Thị Hoàng Yến (Quyền)
Phó Bí thư Thường trực (1) Trần Thanh Lâm
Phó Bí thư (2) Trần Ngọc Tam
Thường vụ Tỉnh ủy (14) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI
Tỉnh ủy viên (49) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Số 5, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Mã số điện thoại 84 275 3822200
Lịch sử
Thành lập 1930

Tỉnh ủy Bến Tre có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chức danh Bí thư Tỉnh ủy hiện tại đang khuyết do người tiền nhiệm là ông Lê Đức Thọ vừa bị Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng vào ngày 02/10/2023.[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.