Tỉnh ủy Ninh Thuận hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.

Tỉnh ủy Ninh Thuận


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XIV
(2020 - 2025)
Cơ cấu Tỉnh ủy
Bí thư Nguyễn Đức Thanh Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực (1) Phạm Văn Hậu
Phó Bí thư (1) Trần Quốc Nam
Thường vụ Tỉnh ủy (15) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV
Tỉnh ủy viên (47) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Hùng Vương, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Lịch sử
Thành lập 1949

Tỉnh ủy Ninh Thuận có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư hiện tại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Đức Thanh.[1]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.