Wikipedia:Babel
itQuesto utente è di madrelingua italiana.
vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ