Tôi là Chu Đức Hòa. Tôi đam mê tìm hiểu những kiến thức mà mình chưa biết

Trên Wikipedia tôi chỉnh sửa và bổ sung các bài viết đã có để chúng trở nên tốt hơn.

Các lĩnh vực mà tôi quan tâm bao gồm:

Thông qua việc đóng góp trên Wikipedia, tôi mong muốn cùng những người bạn xây dựng một sản phẩm cung cấp thông tin hữu ích, trung thực cho những người sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới.