Một nhà máy giấy đang thả khói ra bầu khí quyển

Việc sản xuất giấy, sử dụng và xử lý giấy sau sử dụng tác động tới môi trường đã ảnh hưởng nhiều tới công nghiệp giấy và bột giấy cả ở cấp độ kinh doanh và tiêu dùng cá nhân. Cùng với sự phát triển và sử dụng các công nghệ hiện đại như in ấn và khai thác gỗ được cơ giới hóa cao, các sản phẩm giấy dùng một lần dần chiếm ưu thế với giá thành rẻ, dẫn đến mức tiêu thụ tăng cao và do đó, việc xử lý chất thải cũng tăng theo. Các nhà máy giấy thường phải đáp ứng về ô nhiễm không khínước, biến đổi khí hậu, xả rác và dọn dẹp rác theo các tiêu chuẩn ngày càng thắt chặt của các chính phủ. Về lâu dài, các nhà máy giấy và bột giấy đều phải tuân thủ việc giảm sử dụng nước, giảm Khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhiên liệu hóa thạch, giải quyết các tác động của nhà máy tới môi trường đất, nước và không khí địa phương.

Vấn đề sửa

Ô nhiễm không khí sửa

Các bụi siêu vi (PM2.5) trong khói thải bao gồm các hạt có đường kính 2.5 micron trở xuống có thể xâm nhập hệ hô hấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Nitơ oxit (NOx), lưu huỳnh oxit (SOx) và carbon dioxide (CO2) đều phát ra trong quá trình sản xuất giấy và bột giấy. NOx và SOx là hai chất chính của mưa axit và CO2 là một loại khí mà nhà kính chịu trách nhiệm cho sự thay đổi khí hậu.

Ô nhiễm nước sửa

• Nước thải từ nhà máy giấy và bột giấy có chứa chất rắn, chất dinh dưỡng và chất hữu cơ hòa tan như lignin. Nó cũng chứa rượu, chất chelat và các vật liệu vô cơ như clorat và các hợp chất kim loại chuyển tiếp. Các chất dinh dưỡng như nitơ và phốt pho có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm hiện tượng phú dưỡng của các vùng nước ngọt như hồ và sông. Chất hữu cơ hòa tan trong nước ngọt, được đo bằng nhu cầu oxy sinh học (BOD), làm thay đổi các đặc điểm sinh thái. Nước thải cũng có thể bị ô nhiễm với các hợp chất clo hữu cơ. Một số trong số này xuất hiện tự nhiên trong gỗ, nhưng việc tẩy trắng bột giấy bằng clo tạo ra một lượng lớn hơn nhiều. Các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh rằng một phương pháp xử lý sơ bộ thích hợp đối với nước thải (ví dụ như đông tụ) là giải pháp hiệu quả về chi phí để loại bỏ nhu cầu oxy hóa học (COD) và giảm áp lực lên môi trường nước.
• Tại Canada, ngành công nghiệp giấy và bột giấy đã thải ra 5% tổng lượng chất thải công nghiệp được xử lý thành nước vào năm 2015. Năm 2014, lần lượt 97,5%, 99,9% và 99,8% mẫu nước thải từ các nhà máy giấy và bột giấy đáp ứng các yêu cầu quy định về kiểm tra độc tính trên cá, nhu cầu oxy sinh hóa và tổng chất rắn lơ lửng.
• Ngành công nghiệp giấy và bột giấy cũng liên quan đến việc phát thải kim loại nặng quan trọng. Ví dụ, ở Canada, ngành công nghiệp này là nguồn phát thải chì (Pb) thứ ba vào nước Tại Hoa Kỳ, ngành công nghiệp giấy và bột giấy chịu trách nhiệm cho 9% lượng thải công nghiệp vào nước. Năm 2015, lĩnh vực giấy và bột giấy được xếp hạng đầu tiên về lượng các chất độc hại tương đương pound (TWPE) thải vào nước của ngành công nghiệp. Hơn 92% TWPE này đến từ hydrogen sulphide, dioxin và các hợp chất giống dioxin và các hợp chất mangan (Mn) và mangan. Lưu ý rằng 7 cơ sở sản xuất giấy và bột giấy chiếm 80% lượng hydro sunfua thải ra và 5 cơ sở chiếm 93% lượng dioxin được thải ra trong tổng số 226 cơ sở. Lần cuối cùng EPA xem xét các hợp chất Mn và Mn (2006), nó đã kết luận rằng các chất thải ra dưới mức có thể xử lý được. Mức độ phóng điện không thay đổi đáng kể kể từ thời điểm đó.
• Tái chế nước thải đầu ra (xem phần rượu đen) và đốt nó, sử dụng các ao xử lý sinh học và sử dụng các tác nhân ít gây hại hơn trong quá trình nghiền và tẩy trắng có thể giúp giảm ô nhiễm nước.
• Nước xả cũng có thể làm mất màu nước dẫn đến giảm tính thẩm mỹ. Điều này đã xảy ra với sông Tarawera ở New Zealand mà sau đó được gọi là "cống đen".

Chất thải giấy sửa

• Giấy và bìa bị loại bỏ chiếm khoảng 26% (hoặc 67 triệu tấn) trong số 258 triệu tấn chất thải rắn đô thị được tạo ra trong năm 2014 và hơn 14% trong số 136 triệu tấn chất thải rắn đô thị được đưa vào các bãi chôn lấp vào năm 2014. Rác thải giấy, giống như các chất thải khác, phải đối mặt với nguy cơ bổ sung là mực, thuốc nhuộm và polyme độc hại có khả năng gây ung thư khi đốt hoặc trộn với nước ngầm thông qua các phương pháp chôn lấp truyền thống như bãi chôn lấp hiện đại. Tái chế giấy làm giảm tác động này, nhưng không làm giảm tác động đến môi trường và kinh tế của năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất, vận chuyển và chôn lấp và hoặc tái chế các sản phẩm giấy.

Quy trình nghiền gỗ sửa

Clo và các hợp chất clo sửa

Lưu huỳnh, hydro sulfide và lưu huỳnh dioxide sửa

Khí thải nhà kính sửa

Tài nguyên không tái tạo sửa

Giảm thiểu sửa

Quản lý rừng bền vững sửa

Chứng nhận rừng sửa

Tẩy trắng bột giấy sửa

Tái chế sửa

Giấy tái chế và nhà máy giấy sửa

Quy định sửa

Hoa Kỳ sửa

Ô nhiễm không khí và nước sửa
Quản lý rừng sửa

Canada sửa

Quốc tế sửa

Máy nghiền bột giấy sửa

Loại mực sửa

• Ba vấn đề chính đối với tác động môi trường của mực in là việc sử dụng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, kim loại nặng và dầu không thể tái tạo. Các tiêu chuẩn về lượng kim loại nặng trong mực đã được một số cơ quan quản lý đặt ra. Có xu hướng sử dụng dầu thực vật thay vì dầu dầu mỏ trong những năm gần đây do nhu cầu về tính bền vững tốt hơn.
• Loại bỏ bột giấy tái chế dẫn đến bùn thải có thể được đưa đi chôn lấp. Khử mực tại nhà máy Cross Pointe's Miami, Ohio ở Hoa Kỳ dẫn đến bùn nặng 22% trọng lượng của giấy vụn được tái chế.
• Trong những năm 1970, các quy định của liên bang đối với mực ở Hoa Kỳ đã điều chỉnh việc sử dụng các kim loại độc hại như chì, asen, selen, thủy ngân, cadimi và crom hóa trị sáu.

Xem thêm sửa

Tài liệu tham khảo sửa

Case Studies

Industry Profile

Life Cycle Assessment

New Technologies

Đọc thêm sửa

Liên kết ngoài sửa