Wikipedia:Babel
esEste usuario tiene el español como lengua materna.
vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ